Novini.CC

Switch to desktop Register Login

Имената на новите депутати - ясни до 12 октомври

photo of Имената на новите депутати - ясни до 12 октомври

Крайната дата, на която Централната избирателна комисия трябва да обяви официалните резултати от изборите - получените гласове и депутатски места на партиите, е 9-ти октомври.

Имената на избраните народни представители ще станат известни най-късно на 12 октомври, неделя. Това предвиждат сроковете в Изборния кодекс.

След приключване на изборния ден днес и преброяването на бюлетините, секционните избирателни комисии следва да попълнят в два екземпляра протокол с резултатите, които да предадат в районните избирателни комисии. Единият екземпляр се вкарва в електронната система от районната комисия, а другият се предава на Централната избирателна комисия, която също въвежда данните и така се засичат грешките.

Първите официални прогнозни резултати на база вкараните данни от секционните протоколи в районните избирателни комисии ще започнат да излизат още тази нощ, но практиката показва, че предварителните резултати за получени гласове и процентно съотношение между партиите ще са ясни в деня след вота.

Заради преференцията - посочване на предпочитан кандидат, този път срокът за обявяване на избраните за депутати е по-дълъг - 7 дни. Когато кандидат е избран в два района, той е длъжен в еднодневен срок от узнаването писмено да заяви в ЦИК в коя листа желае да остане депутат. Това би следвало да е ясно преди 12 октомври.

Законността на парламентарните избори може да се оспорва пред Конституционния съд. Право на това имат кандидатите за депутати, партиите, коалициите и този, който представлява инициативния комитет, издигнал независим кандидат. Те могат в седемдневен срок от обявяване на резултатите от ЦИК да изпратят своята жалба в Конституционния съд чрез президента, Министерския съвет, главния прокурор и председателите на Върховните съдилища.

В 15-дневен срок от обявяването на решението с резултатите от изборите от ЦИК съответната институция, до която е подадена жалбата, може да сезира съда с мотивирано искане да се произнесе по законността на изборите за народни представители или на избора на отделен депутат. Конституционният съд има два месеца да се произнесе по жалбата, като искането не спира изпълнението на решението на ЦИК.

При обявяване на незаконност на изборите за народни представители се произвежда нов избор за Народно събрание не по-късно от два месеца от постановяването на решението на съда. При оспорване на незаконност на избора на отделен депутат и установяване на съществени нарушения, които са повлияли върху крайния резултат, ЦИК обявява наново разпределението на мандатите и имената на избраните депутати. Повторното решение на ЦИК не подлежи на обжалване.

Източник: Имената на новите депутати - ясни до 12 октомври

Copyright © 2014-2015 novini.cc.

Горе Версия за PC